Nasze akcje

Afryka w zasięgu naszej ręki

Zdjęcie pochodzi ze strony: mrostkow.oeiizk.waw.pl

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

 

we współracy z Fundacją Ocalenie

KARTKA URODZINOWA DLA OLIWII

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY HUMANITARNEJ

 

KROPLA WODY DLA ŚWIATA

 

Działania

Etapy działań

Osoby odpowiedzialne

Terminy

 

I

Zaproszenie pracownika PAH do szkoły

  1. Zaproszenie pracownika PAH do szkoły

koordynatorzy

 

 

pracownik PAH, koordynatorzy, uczniowie

Luty/marzec 2012

 

 

Luty/ marzec 2012

  1. Przeprowadzenie pogadanki z uczniami realizującymi projekt szkoły humanitarnej

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa wioski afrykańskiej na terenie szkoły

 

 

 

 

 

  1. Zgromadzenie materiałów do budowy wioski

Patryk Kędra, Kamil Gąsiewski

 

Luty 2012

2.Nawiązanie współpracy z jedną z ambasad krajów afrykańskich na terenie Polski

koordynatorzy

Luty 2012

3. Wypożyczenie od ambasady strojów afrykańskich

koordynatorzy

     Marzec 2012

  1. Budowa wioski afrykańskiej (chata afrykańska, stroje, instrumenty muzyczne)

uczniowie

 

Marzec 2012

III. Konkurs plastyczny „Kropla wody dla świata”

1.Opracowanie ogłoszeń informujących o konkursie. Rozwieszenie ogłoszeń w szkole

 

Dawid Hil, Marcin Ołtarzewski

 

Luty 2012

2.Zebranie i ocena złożonych prac plastycznych

Uczniowie, koordnatorzy

 

Marzec 2012

3. Ogłoszenie wyników

Uczniowie

 

   Marzec 2012

  1. Organizacja wystawy na korytarzu szkolnym (prace plastyczne i plakaty)

uczniowie

 

Marzec 2012

IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Ulotka informacyjna

 

 

 

 

 

 

1.Zebranie materiałów do ulotki

Marcin Łukaszewski

 

Luty/marzec 2012

2. Opracowanie graficzne ulotki

 

uczniowie

 

 

Marzec 2012

 

3. Składanie i druk

 

uczniowie

 

Marzec 2012

 

4. rozdawanie ulotek podczas Swiatowego Dnia Wody

uczniowie

Marzec 2012

Sprzedaż kropelek wody

1. Zamówienie kropelek wody w sklepie internetowym PAH

 

Koordynatorzy

 

Marzec 2012

2. Sprzedaż kropelek wody podczas Światowego Dnia Wody

uczniowie

 

Marzec 2012

VI.

Prezentacja multimedialna „Kropla wody dla świata”

1. Wybór i selekcja materiałów do prezentacji

uczniowie

Luty/marzec 2012

2. Wybór i selekcja zdjęć

uczniowie

Luty/marzec 2012

3. opracowanie prezentacji w programie PowerPoint

Patryk Kędra

Marzec 2012

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY HUMANITARNEJ

 

Wszystkie dzieci chcą się uczyć - nie wszystkie mogą.

 

Działania

Etapy działań

Osoby odpowiedzialne

Terminy

 

I

1. Nawiązanie współpracy z PAH

  1. Podpisanie umowy z PAH

koordynatorzy

 

 

 

koordynator, uczniowie

Sierpień - wrzesień 2011

 

 

15-17 września 2011

  1. Udział koordynatora i dwóch uczniów w szkoleniu organizowanym przez PAH
  2. Przekazanie informacji na temat szkoły globalnej członkom klubu szkoły humanitarnej

Koordynatorzy, uczniowie biorący udział w szkoleniu

Wrzesień 2011

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja pracy klubu szkoły humanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Założenie strony internetowej klubu szkoły humanitarnej

Koordynatorzy, uczniowie

 

Wrzesień 2011

2.Zebranie materiałów do gazetki ściennej na temat szkoły humanitarnej

Uczniowie

Wrzesień 2011

3. Przygotowanie i zawieszenie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym

uczniowie

Wrzesień 2011

4. Zapoznanie członków klubu szkoły humanitarnej z ideą projektu edukacyjnego

koordynatorzy

29.09.2011

5.Wybór tematu projektu

Koordynatorzy, uczniowie

29.09.2011

6. Opracowanie planu działań na tydzień edukacji globalnej

 

Koordynatorzy, uczniowie

 

Wrzesień-październik 2011

7. Podział uczniów na grupy zadaniowe i przydzielenie obowiązków

koordynatorzy

Wrzesień-październik 2011

2. Redagowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej „Gimzetki” na temat problemów edukacyjnych w Afganistanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyszukiwanie i selekcja tekstów do gazetki

 

 

uczniowie

Październik 2011

2. Opracowanie quizu na temat Afganistanu

uczniowie

 

Październik 2011

 

3. Przeprowadzenie wywiadu ze znaną osobistością z Łomży lub okolic na temat znaczenia edukacji w życiu

 

uczniowie

 

 

Październik 2011

4. Druk, opracowanie graficzne, składanie gazetki

Uczniowie

Listopad 2011

 

 

5. Dostarczenie gazetek do szkół łomżyńskich

Uczniowie

Listopad 2011

IV

 

 

Wystawa dotycząca problemu dostępu do edukacji w Afganistanie

1.Wyszukiwanie i segregowanie informacji o problemach edukacji w Afganistanie (zdjęcia).

 

uczniwie

 

Październik 2011

2.Wykonanie napisów i krótkich informacji pod zdjęciami i plakatami

uczniowie

 

Październik 2011

3. Organizacja antyram i zawieszenie plakatów i zdjęć na korytarzu szkolnym

uczniowie

   Listopad 2011

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Szkoła może być fajna”

 

 

 

 

 

 

1.Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego

uczniowie

 

Październik 2011

2. Dostarczenie regulaminu i zaproszeń do szkół łomżyńskich

uczniowie

 

 

Październik 2011

3. ocena prac i przyznanie nagród

Koordynatorzy i powołane jury

 

Listopad 2011

4. zorganizowanie wystawy z pracami plastycznymi

Koordynatorzy i uczniwie

Listopad 2011

5. przekazanie nagród i dyplomów uczestnictwa

Koordynatorzy i uczniowie

Listopad 2011

VI.

Konkurs „szkoła dla Afganistanu”

1. Opracowanie plakatu informacyjnego na temat konkursu i jego wywieszenie

uczniowie

Październik 2011

2. Ocena makiet „Szkoła dla Afganistanu”

uczniowie

Listopad 2011

3. Przyznanie nagród podczas dnia afgańskiego

uczniowie

Listopad 2011

VIII.

„Dzień afgański”

1. Nawiązanie współpracy z ambasadą afgańską w Warszawie

koordynatorzy

Październik 2011

2. Zaproszenie pracownika ambasady afgańskiej

koordynatorzy

Październik 2011

3. Spotkanie pracownika ambasady z wybranymi klasami; prezentacja multimedialna; rozmowa z pracownikiem ambasady

Uczniowie, koordynatorzy

Listopad 2011

4. puszczanie muzyki afgańskiej

uczniowie

Listopad 2011

5. degustacja potraw afgańskich

uczniowie

Listopad 2011

6. Przedstawienie teatralne „O szkole na wesoło”

uczniowie

Listopad 2011