Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Zgromadzenie Ogólne ONZ

10 grudnia 1948 roku